Mobirise

ชื่อปริญญา


·บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
·บธ.บ. (การจัดการ)
·Bachelor of Business Administration (Management)
·B.B.A. (Management)

สาขาวิชาการจัดการมี 3 แขนงวิชา ได้แก่
(1) แขนงวิชา การจัดการทั่วไป
(2) แขนงวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(3) แขนงวิชา การเป็นผู้ประกอบการ

· แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร
4 ปี 126หน่วยกิต 283,400.-

การจัดการ

แนะนำสาขา

สาขาวิชาการจัดการ มีความสำคัญมาก ถือได้ว่าเป็นความต้องการทางแรงงานสูงมาก เพราะการจัดการมีการเจริญเติบโต และมีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน สาขานี้ เพื่อนๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐานการจัดการที่มีระบบและทันสมัยค่ะ รวมถึงการเรียนรู้แนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ
เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการอย่างสมบูรณ์ สาขาวิชาการจัดการ แบ่งการศึกษา
ออกเป็น 3 แขนงวิชา ได้แก่
(1) แขนงวิชา การจัดการทั่วไป
(2) แขนงวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(3) แขนงวิชา การเป็นผู้ประกอบการ

การจัดการ


- ผู้บริหาร / พนักงาน ฝ่ายการบริหารงานในสถานประกอบการเอกชน (Management in private enterprises)

- ผู้บริหาร / พนักงาน ฝ่ายการบริหารงานในหน่วยงานของรัฐ (Administration Department)

- ผู้บริหารงานลูกค้า (ACCOUNT EXECUTIVE)

- ที่ปรึกษาด้านการจัดการ (Management Consulting)

- นักพัฒนาองค์กร (Organization Development)

อัตราเงินเดือน

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง
เริ่มต้น 35,000 – 57,000 บาท

ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป
เริ่มต้น 20,000 – 32,000 บาท

การจัดการเรียนอะไรบ้าง??


- การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
- พฤติกรรมบุคคลในองค์การ (Human Behavior in Organization)
- ทฤษฎีองค์การ (Organization Theory)
- การสื่อสารในองค์การ (Organization Communication)
- การจัดการสำนักงาน (Office Management)
- การวางแผนและการควบคุมด้านการจัดการ (Management Planning and Control)
- ภาวะผู้นำ (Leadership)
- การจัดการธุรกิจขนาดย่อม (Small Business Management)

จุดเด่น


· สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรม ศูนย์กระจายสินค้า และสนามบิน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะผลิตบัณฑิตด้านการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต การกระจายสินค้า และการขนส่ง รวมถึงสามารถใช้ทรัพยากรภายนอกและร่วมมือกับภาคเอกชน สนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพ โดยการศึกษาดูงาน หรือการฝึกงานวิชาสหกิจศึกษา ตลอดจนเชิญผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์สูงมาเป็นวิทยากรพิเศษ

IT'S EASY AND SIMPLE

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

IT'S EASY AND SIMPLE

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.


เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2562
รับฟรี Ipad ! แก่นักศึกษาที่มาสมัครเรียน

มาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรา


RANGSIT PHOTO

 หลักสูตร/สาขา


เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2564


Mobirise

ติดต่อสอบถามข้อมูล
LINE : @RBSRSU

เรากำลังจะเริ่มเรียนใน

(แบบยื่น GPA ภาคการศึกษา S/2564)
ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 พ.ค. 62 จันทร์ - ศุกร์ 
เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือ

สมัครเรียนออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง คลิกเลย

ทุนKOL

ทุน KOL

เป็นทุนที่เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ผู้ที่มีความสามารถเป็น Net Idol หน้าตาดี สร้างคอนเทนต์สร้างสรรค์ออนไลน์ในรูปแบบของตัวเองและสามารถสร้างได้ตั้งแต่ยังเรียนอยู่


ทุนบริหารธุรกิจ ทุนStartup

ทุน Start UP

เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่น้องๆที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีเดียทางธุรกิจใหม่ๆและอยากริเริ่มทำธุรกิจ ได้มาทำธุรกิจพร้อมเรียนรู้กับคณะบริหารธุรกิจ มีคนคอยช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจ

ทุนบริหารธุรกิจ ทุนentrepreneur

ทุน Entrepreneur

เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่น้องๆที่สนใจเรียนบริหารธุรกิจ และอยากต่อยอดธุรกิจของครอบครัว ให้น้องๆได้เป็นผู้ประกอบอย่างเต็มตัว มีคนคอยช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจ

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร 02-791-6000
แฟ็กซ์ 02-791-5577
อีเมล ba-rsu@rsu.ac.th

รับสมัครนักศึกษา
Call Now 081-7056585
Line @rbsrsu

How to create a free website - Check this