ทำไมต้องเรียนสาขา การจัดการ

ทำไมต้องเรียน การจัดการ 

“สาขาของนักบริหารรุ่นใหม่ สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต” 

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ชื่อปริญญา(ภาษาไทย)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

Mobirise

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

Bachelor of Business Administration Program in Management

ชื่อปริญญา(ภาษาอังกฤษ)

Bachelor of Business Administration (Management)

Mobirise

ชื่อปริญญา


·บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
·บธ.บ. (การจัดการ)
·Bachelor of Business Administration (Management)
·B.B.A. (Management)

สาขาวิชาการจัดการมี 3 แขนงวิชา ได้แก่
(1) แขนงวิชา การจัดการทั่วไป
(2) แขนงวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(3) แขนงวิชา การเป็นผู้ประกอบการ

· แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร
4 ปี 126หน่วยกิต 283,400.-

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต สาขานี้จะเรียนครอบคลุมในทุกๆ เรื่อง การจัดการคน และจัดการระบบต่างๆ ในองค์กร รวมถึงการเรียนเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ต้องเรียนรู้ในทุกๆ เรื่อง ทั้งการบริหารเงิน บริหารคน ดูสถานที่ รู้จักการตลาดและการประกอบธุรกิจด้วยตนเอง เป็นสาขาที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักบริหารรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ เรียนกับตัวจริง และประสบการณ์จริง สาขาการจัดการ จะสอนให้วางแผนธุรกิจ สอนจัดโครงสร้างองค์กร การหาคน และสอนให้ใช้การบริหารจัดการเพื่อบรรลุเป้าหมาย เตรียมพร้อมให้นักศึกษามีทักษะด้านการจัดการและต่อยอดไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ ด้วยหลักสูตรเฉพาะด้านที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อสามารถนำมาใช้ในการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารและด้านการวางนโยบายธุรกิจ มีมุมมองที่ชาญฉลาดต่อสภาพปัญหาและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมอันดีงาม

เพื่อให้นักศึกษาก้าวไปเป็นผู้บริหารที่สมบูรณ์แบบในอนาคต ที่มหาวิทยาลัยรังสิต มีหลักสูตรทันสมัย สอดคล้องกับโลกธุรกิจจริง รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและอาเซียน อีกทั้งมีการเรียนรู้การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการใช้กลยุทธ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี ทำให้สาขาของนักบริหารรุ่นใหม่ อย่างสาขาการจัดการถึงได้ติดอันดับและมีคนสนใจมากทำให้สาขาใหม่มาแรงอย่างการจัดการ เรียนจบสาขานี้สามารถสมัครงานได้หลากหลายสายงานในองค์กร เป็นได้ตั้งแต่ ธุรการ พนักงานทั่วไป พนักงานฝ่ายบุคคล เป็นผู้จัดการสาขาในบริษัทต่างๆ หรือจะไปทำงานในสายอื่นก็ได้ เช่น การตลาด การขนส่งสินค้า เลขา เป็นต้น สาขาการจัดการเป็นที่จับตามองของคนมากมายและก็ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเลือกเรียนหลักสูตรใหม่กับสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ เราจะไม่ยอมให้ค่านิยมเก่าๆ มากำหนดชีวิตเรา เราต้องสร้างค่านิยมใหม่ๆ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากหลายๆ ด้าน เพื่ออนาคตของเราและทุกคนมาเป็นครอบครัวการจัดการรังสิตด้วยกัน แล้วเราจะพาคุณสู่ความเป็นมืออาชีพ ด้วยมืออาชีพที่มหาวิทยาลัยรังสิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

1

ผู้ประกอบการ

2

ผู้บริหาร / พนักงาน ฝ่ายการบริหารงานในสถานประกอบการเอกชน

3

ผู้บริหาร / พนักงาน ฝ่ายการบริหารงานในหน่วยงานของรัฐ 

4

 ผู้บริหาร / พนักงาน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

5

ผู้บริหาร / พนักงาน ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

6

ที่ปรึกษาด้านการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

5 สาขาใหม่ ม.รังสิต

Mobirise

ติดต่อสอบถามข้อมูล
LINE : @RBSRSU

เรากำลังจะเริ่มเรียนใน

(แบบยื่น GPA ภาคการศึกษา S/2564)
ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 พ.ค. 62 จันทร์ - ศุกร์ 
เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือ

สมัครเรียนออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง คลิกเลย

ทุนKOL

ทุน KOL

เป็นทุนที่เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ผู้ที่มีความสามารถเป็น Net Idol หน้าตาดี สร้างคอนเทนต์สร้างสรรค์ออนไลน์ในรูปแบบของตัวเองและสามารถสร้างได้ตั้งแต่ยังเรียนอยู่


ทุนบริหารธุรกิจ ทุนStartup

ทุน Start UP

เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่น้องๆที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีเดียทางธุรกิจใหม่ๆและอยากริเริ่มทำธุรกิจ ได้มาทำธุรกิจพร้อมเรียนรู้กับคณะบริหารธุรกิจ มีคนคอยช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจ

ทุนบริหารธุรกิจ ทุนentrepreneur

ทุน Entrepreneur

เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่น้องๆที่สนใจเรียนบริหารธุรกิจ และอยากต่อยอดธุรกิจของครอบครัว ให้น้องๆได้เป็นผู้ประกอบอย่างเต็มตัว มีคนคอยช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจ


เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2564


ที่อยู่

มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร 02-791-6000
แฟ็กซ์ 02-791-5577
อีเมล ba-rsu@rsu.ac.th

รับสมัครนักศึกษา
Call Now 081-7056585
Line @rbsrsu

Site was started with Mobirise